Ενημερωτικό υλικό σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Ενημερωτικά φυλλάδια της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Σύσταση Ομάδων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Συστήνονται Ομάδες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης εξ αποστάσεως μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων των τυπικών σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, απαρτιζόμενες με εξειδικευμένο προσωπικό .Περισσότερα εδώ: